VUML - vodn strnka

VUML

Jmno:

Heslo:

23. 1. 2013

VUML je mrtv. Tyto strnky jsou relikt a vzpomnka n

6. 7. 2009

1. z: DEADLINE postav na postVUML

VUML


Dekorativn obrzek
Kdo jsme?

Inu, nech se nazvme tebas Volnm Univerzitnm sdruenm hr (nejen) Mstskch Larp, ale ve skutenosti jsme jen skupina lid, co se znaj, maj rdi RPG a LARP a nechtj zstat jen u t pasivity. Navc vtina z ns je v rzn fzi studia na Biologick fakult Jihoesk University v eskch Budjovicch to kdyby se nkdo podivoval nad tou universitou v nzvu. dn sekta, nebojte.

Co je to LARP?

Kdy u se tu ohnm touto zkratkou, stlo by za to ji vysvtlit. Jedn se o zkratku z anglickho "Live Action Role Playing" a je to typ her, kdy hr pijme njakou roli (podobn jako na divadle) ve smylenm svt a na zklad hran sv role a interakcemi s hri jinch rol do tohoto svta zasahuje a vytv pbh, kter nen pevn dn. Kulisami je skuten svt. Pobratimem LARPu jsou stoln RPG (u ns asi nejznmj Dra doup), v LARPu ale hri opoutj stoly v zatuchlch mstnostech (alespo obas) a vydvaj se tam ven. Z druh strany k nmu pilnav poulin divadlo, nicmn v LARPu jsou si hri divky i herci navzjem.

Jak jsme vznikli?

VUML pvodn vznikl jako zkatka Vlkodlaci Upi Mgov a Lid a jednalo se o mstsk LARP, kter si, stejn jako podobn akce v jinch mstech, bral za vzor Svt Temnoty, kter uvedla v ivot firma White-Wolf. Ti znalej ji tu, tm neznalm prozradm, e se tento LARP orientoval na horor, kter je do ulic msta pece jen lpe pevediteln ne fantasy a kter mi vce vyhovuje, ne cyberpunk. Celkem se do roku 2006 odehrlo 7 kol tohoto LARPu (prvn se konalo na jae roku 2003 a byla to jednoveern akce, nsledujc vdy cca po pl roce trvaly ji tden). Se sedmm kolem mi ale definitivn ruply nervy a cek akce byla nadle zruena.

Jak dl?

Nicmn LARP se v hrch usadil a nechtli se vzdt a poali si vymlet nmty na dal akce a tak to dosplo do konen podoby. Ve sv podstat se chceme vnovat dle organizovn (a hran) pevn kratch (dny) mstskch LARP pevn ze Svta temnoty postavench pevn na modulu pravidel starho VUMLu a zrove se snait sebezdokonalovat ve hran LARPu. To ve nic vc, nic m.

Prvn vlatovkou v tomto smru byl LARP Stny eskch Budjovic zamen na hran pzrak zesnulch lid, kter byl koncipovn jako hra pro malou skupinu hr. Mohutnj pokus snac se zapojit hre i z jinch mst do pbhu s podrobnou a detailn ppravou charakter byla ryze vlkodla Rodina. Jakmsi kompromisem mezi obma zvolenmi typy je up Mezi soumrakem a svitem, kter postrd jednoduchost Stn, le zase nen tak komplexn jako Rodina, kterou mnoz hri pro velkou provzanost nezvldli.

Z experimentlnch a alternativnch LARP pak se zde nominovala jednodenn bojovka Battle Royale Cz zaloen mylenkou na japonskm kultovnm filmu Battle Royale, kde si hri sv role nevol dobrovoln, ale losuj si je a cel hra je zaloena na upednostnn hran role ped peitm postavy. Systm losovanch rol pebral i miniLARP Holistv, kde se zvolen odvlivec vyd svou ktici nkm nhodn vylosovanch kadenic. Z jinho soudku je pak komorn LARP Tajemstv zaloen na mylence stejnojmennho muziklu Daniela Landy a zkoumajc hranici toho, co je a nebo u nen LARP.

Dekorativn obrzek
Mu se pihlsit?

M-li zjem zkusit LARP, nen nic jednoduho, ne se ozvat zahodit stud je prvn krok (co plat obecn). Hlavy nekroutme a nov lidi poznme a ppadn i zasvtme rdi.

Co budu potebovat?

Nezbytnost je vlastnictv mobilnho telefonu nebo monost pravidelnho pstupu na net. Doporuenou podmnkou je vk min. 15 let. Ve ostatn zvis na tom kterm LARPu.

Co kdy se chci pihlsit?

Jsi-li u rozhodnut, nen nic jednoduho, ne se na tchto strnkch zaregistrovat. Do registranho formule pipi, jestli m njakou zkuenost s LARPem (a pop. i jakm), s devrnami, nebo klasickmi RPG (DrD, Shadowrun, AD&D atd.) a pro si chce zahrt. Nkter informace jsou t na fru Vumlovt pohrobci na Hofylandu.

Informace o jednotlivch akcch se budou objevovat v novinkch a podrobnji na Fru take sledovat!

Fanda (bval) hlavn Dezorganiztor

Dekorativn obrzekn


Co se chyst?

  • Pochod Fae zatm jen pedbn navrhnut LARP z prosted hry Changeling: The Dreaming z prosted Svta temnot. Organiztor Simona (Simpolak@seznam.cz). Odloeno na neurito.

  • Battle Royale Cz II jaro a lto 2007, organiztor Fanda (fanda-sp@bf.jcu.cz).

  • Sedm jaro a lto 2007. Takov mix filmu Sedm, Zkladnho instinktu a videoklipu PetShopBoys Its a Sin zaloen pevn na a divadelnm ztvrnn rol. Jaro a lto 2007. Organiztor Fanda (fanda-sp@bf.jcu.cz).

  • Stny B II: Nvrat lto 2007, organiztor Worache (Nicolas.Enelwen@seznam.cz)

  • Tajemstv (2.a 3. bh) komorn LARP pro zvan, v prbhu roku 2007, organiztor Fanda (fanda-sp@bf.jcu.cz).

Copyright © 2005 - esk republika

n

Designed by - esk republika